FinnCode

– THE RIGHT CODE AT THE RIGHT TIME –


MIKÄ ON FINNCODE?

FinnCode Oy auttaa yrityksiä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä kehittämänsä pilvipalvelualustan Finncode Platform:in avulla. Alustan avulla yritykset voivat lisätä tuotteisiinsa digitaalista sisältöä jota voidaan hyödyntää mm. omissa prosesseissa, myynti- ja markkinointikanavana sekä uusina mobiilipalveluina kuluttajille. Alustan päälle rakennettavat ohjelmistopalvelut ovat yrityskohtaisesti räätälöitävissa ja palveluiden ulkoasut voidaan kustomoida yrityksen ilmeelle. Finncode Platform onkin erittäin skaalautuva ja sitä voidaan hyödyntää lähes kaikilla toimialoilla ja kaikissa yrityksissä.
Finncode Platformin päälle rakennettavat ohjelmistopalvelut perustuvat NFC-teknologian hyödyntämiseen. Tuotteet joille halutaan lisätä digitaalista sisältöä merkitään yksilöllisillä NFC-tunnisteilla. Tunniste voi olla integroituna, liimattuna tai erillisenä tuotelappuna tuotteessa. Tämän jälkeen tuotteisiin lisättyä digitaalista sisältöä voidaan lukea esimerkiksi älypuhelimella. NFC-tunnisteet ovat edullisia ja niitä on saatavilla erilaisina käyttötarkoituksesta riippuen.

Huomionosoitukset/palkinnot:

  • Team Finland Going Global Award 2015
  • Nordea Growth Award 2015