Alusta

Finncode Platform alustan päälle rakennettavat ohjelmistopalvelut koostuvat yhdestä tai useammasta ohjelmistomoduulista jossa yksi moduuli vastaa periaatteessa yhtä palvelun ominaisuutta. Moduuleja yhdistelemällä voidaan yritykselle räätalöidä juuri sopiva kokonaisuus. Moduuleja rakennetaan kokoajan lisää mikä takaa sen, että alusta ja siihen rakennettavat ohjelmistokokonaisuudet kehittyvät kokoajan. Yleensä palveluun kuuluu selaimella toimiva yrityksen hallintaliittymä jolla tunnisteen kautta näkyvää sisältöä hallitaan ja kertynyttä dataa luetaan, sekä kuluttajille suunnattu mobiiliapplikaatio jonka avulla tunniste ja sen sisältö voidaan lukea. Alustaa ja ohjelmistomoduuleja voidaan hyödyntää myös jo olemassa olevissa palveluissa, esimerkiksi jos yrityksellä tai brändillä on jo oma mobiiliapplikaatio jota kuluttajat käyttävät on siihen mahdollista yhdistää uusi ominaisuus/toiminnallisuus Finncode Platformin pohjalta.

Alustan toiminta ja ohjelmistopalvelut perustuvat NFC-teknologian hyödyntämiseen. Tuotteet joille halutaan lisätä digitaalista sisältöä merkitään yksilöllisillä NFC-tunnisteilla. Kaikilla NFC-tunnisteilla on oma yksilöllinen UID (unique identification number). Tunniste voi olla integroituna, liimattuna tai erillisenä tuotelappuna tuotteessa. Itse NFC-tunniste ei sisällä digitaalista sisältöä vaan se toimii “kanavana” sille, että oikea sisältö saadaan näkymään oikealle tuotteelle. Kun tunnisteelle halutaan kytkeä jokin ohjelmistomoduuli/palvelu päälle niin kirjataan NFC-tunnisteen UID FinnCoden tietokantaan halutun palvelun alle. Kaikki FinnCoden palvelut ovat suojattuna palomuurin takana väärinkäytösten estämiseksi. Tämän jälkeen kun tunniste luetaan älypuhelimen ja mobiilapplikaation avulla saadaan haluttu sisältö näkymään puhelimessa.

FinnCoden ensisijaisia asiakkaita ovat erilaiset tuote- ja laitevalmistajat, brändit sekä lisenssien- ja tekijänoikeuksienhaltijat

– Edut yritykselle/brändille: digitaalisen sisällön lisääminen tuotteisiin; myynnin seuranta, asiakasrekisteri myös c2c-kaupasta, datan kerääminen tuotteiden lukutapahtumista ja sen hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa, uusi myyntikanava, tehokas mobiilimarkkinointikanava, mobiilipalvelu asiakkaille, brändin/tuotteiden/yhteistyökumppaneiden suojaus piratismia vastaan, enemmän tuotetietoa tuotteisiin

– Edut kuluttajalle: tuoteautentikointi, tarkemmat tuotetiedot (valmistaja, suunnittelija, materiaali, tuotantomenetelmät, tuotearvostelut…), brändin oma mobiiliapplikaatio, brändin tiedotteet ja tarjoukset saatavilla suoraan omaan puhelimeen, yksinkertainen palautekanava, tuoterekisteröinti, sisällön ostaminen, vaihtuva sisältö